En miniatyrutstilling i planetens minste galleri, Galleri B1, Oslo.

Fra midten av oktober og ut desember 2015. Har gitt mersmak og vil gjerne gjøre mer- tenker skulpturer, små, enkle og i en flom. Men jeg vet de er en slags digresjon, tar meg bort fra et tyngre etterarbeid etter "Excavating movements in art", som har gitt mer digitale utfordringer enn jeg er villig til å ta inn over meg...  under stadig utvikling m.a.o.

Og alt jeg har lyst til- er å tegne. tegne. tegne. tegne. hm

Place: AKS backgarden
Date: 1 & 2 Oct. 2015
Time: 10 am-2 pm

In 2008, on the exhibition «9 ROM»´s last opening day, the piece «Movements in Art» was buried in the ground of the AKS´art center´s outside area. The piece consisted of a large collection of knitted , crocheted, embroidered, and voven textiles, all made by hand and given to and then hoarded by the artist. The excavation of this piece of textile art, with both a cultural and a relational value, can be interpreted in multiple ways. It is part of the artist´s development, and then affected by the exhibiting area, and of the inevitable passage of time, and will be further explored in new ways and settings.

Innen biologien anses jordbær og poteter, som rhizomer. Poteten kan brukes til nesten alt, fra alkohol, til å brødfø en hel verden. Som trykkredskap i enkelt stofftrykk, og som mel,til å lage lyden av snø en iskald vinternatt.

Skal jeg forklare arbeidsmetoden jeg bruker (og hvordan jeg er?), ser jeg for meg potetplante.

En grunnpotet med groer, settes i jorda, og ut fra groene etableres nye rottgrener og i enden denne en ny potet. Som så i sin tur tas opp av jorda, som under gitte omstendigheter får egne goer, og sånn kan det fortsetter i det uendelige, nesten.

Gilles Deleuze og Felix Guattari bruker termen rhizome for å beskrive teori og undersøkelse som tillater en mangefasettert, ikke hierarkisk inngang og utgangs punkt for kildetilgang og tolkning.

For min del betyr det at jeg tillater drømmer som kildemateriale på lik linje med Art in Theory, eller at et besøk i Täng hos Birgitta, er likestilt med en forelesning om feminisme av Gertrude Sandqvist.

"At være rhizomorf er at frembringe stængler og trævler som ligner rødder, eller endnu bedre: at forbinde sig med rødderne ved at trænge ind i stammen for så at bruge dem på nye mærkelige måder."

"Der finnes altså meget forskelligartede montager - kalkering-kort, rod-rhizomer - med variable deterritorialiseringskoefficienter. Der er træstrukturer eller rødder i rhizomerne, men om vendt kan en gren fra et træeller en roddeling begynde knopskyde og blive til et rhizom. Lokaliseringen er her ikke afhængig af teoretiske analyser som implicerer universalier, men af en pragmatik der sammensætter mangfoldighederne eller intensitetsmængderne. Et nyt rhizom kan dannes i hjertet af et træ, i en rods hulrom, i hulningen under en gren. Eller også er det et mikroskopisk element af rod-træet, en rodtrævl, der sætter produktionen af rhizomet i gang."

Det som er overflødig gis liv i nye settinger, en tilsynelatende endestasjon blir til en sti. Et eget univers? Brudd baner vei for nye vekster. Feilene. Tapene. Manglene. Fravær gir løfter om uendelig utvikling. Et mistet hjul, får fornyet kraft og blir del av noe større enn seg selv. De små og store historiene om alt og ingenting, om livet og hverdagen, ikke de store festene, men øyets lille glede.

Sitater hentet fra:

Tusind Plateuer av Deleuze/Guattari, inledning: Rhizome, s 20-22.

"Picture in your mind´s eye a sand box devided in half with black sand on one side and white sand on the other. We take a child and have her run hundreds of times clockwise in the box until the sand gets mixed and begins to turn gray; after that we have her run anti-clockwise, but the result will not be a restoration of the original divison but a greater degree of grayness and an increase of entrophy."

Robert Smithson, The Writings of Robert Smithson, N.Y.University Press, 1979.